Jozef Závodský, rímsko - katolícky kňaz sa narodil v Sotine. Počas pastorácie pôsobil opakovane v Marianke, v Senici počas rokov 1896, 1919 – 1930. V rokoch 1914 až 1916 bol väznený za proslovenský výrok. Zomrel v Marianke. Tam je aj pochovaný na svahu úbočia Mariánskeho údolia, pod Kalváriou. Náhrobník v náklade 30 tisíc korún mu dala postaviť Slovenská liga a slávnostne ho odhalili 8. júna 1941. Jeho autorom bol sochár Jozef Pospíšil.

V Senici na rímsko-katolíckej fare odhalili J. Závodskému 26. októbra 1947 pamätnú tabuľu spolu s ďalšou pamätnou tabuľou Jozefovi Viktorinovi. Obaja pôsobili v Senici ako kňazi. Realizátormi pripomienkových osláv bol jednak prípravný výbor pre odhalenie tabúľ, ale menovite aj senický farár Alojz Danišovič a správca SSV Ján Pöstényi, ktorý zabezpečil objednanie tabúľ. Pri príležitosti osláv vyšla účelová brožúrka od Jozefa Lukáčika. V roku 1971 bola budova fary na námestí asanovaná. Obe tabule boli premiestnené na fasádu kostola Panny Márie.

 

Xavér Stan. Čík: Dejiny Mariatálu, Marianka 1942, str. 184

Štefan Zajíček: Kultúrno – historické pamiatky Senice, in: Senica - dejiny mesta, Senica 1996, str. 171

Jozef Lukáčik: Jozef Závodský – rím.-kat. farár, národovec a trpiteľ slovenský, Senica 1947

Blízke pamätníky

Kamerové systémy