Jozef Závodský, rímsko - katolícky kňaz sa narodil v Sotine. Počas pastorácie pôsobil opakovane v Marianke, v Senici počas rokov 1896, 1919 – 1930. V rokoch 1914 až 1916 bol väznený za proslovenský výrok. Zomrel v Marianke. Tam je aj pochovaný na svahu úbočia Mariánskeho údolia, pod Kalváriou. Náhrobník v náklade 30 tisíc korún mu dala postaviť Slovenská liga a slávnostne ho odhalili 8. júna 1941. Jeho autorom bol sochár Jozef Pospíšil.

V Senici na rímsko-katolíckej fare odhalili J. Závodskému 26. októbra 1947 pamätnú tabuľu spolu s ďalšou pamätnou tabuľou Jozefovi Viktorinovi. Obaja pôsobili v Senici ako kňazi. Realizátormi pripomienkových osláv bol jednak prípravný výbor pre odhalenie tabúľ, ale menovite aj senický farár Alojz Danišovič a správca SSV Ján Pöstényi, ktorý zabezpečil objednanie tabúľ. Pri príležitosti osláv vyšla účelová brožúrka od Jozefa Lukáčika. V roku 1971 bola budova fary na námestí asanovaná. Obe tabule boli premiestnené na fasádu kostola Panny Márie.

 

Xavér Stan. Čík: Dejiny Mariatálu, Marianka 1942, str. 184

Štefan Zajíček: Kultúrno – historické pamiatky Senice, in: Senica - dejiny mesta, Senica 1996, str. 171

Jozef Lukáčik: Jozef Závodský – rím.-kat. farár, národovec a trpiteľ slovenský, Senica 1947

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov

Kamerové systémy