Na pamätnej tabuli obetí 2. svetovej vojny v Záhorskej Vsi má fotomedailón aj jej rodák Jozef Žák (*15. 2. 1922). On alebo jeho otec, ktorý býval hájnikom na Šranku v Hlbokom, v období Slovenského štátu istý čas pracoval v prevádzke Škodových závodoch na výrobu munície, ktorá bola v bývalom chotári Hlbokého. Pracovné povinnosti ho neskôr priviedli do obce Kamienka v okrese Humenné. Tam sa pridal 24. marca 1944 k partizánskej skupine Alexeja Gavriloviča Jemeľjanova. V nej bol aj Ján Repta z Brezovej, s ktorým odišiel k partizánom Viliama Žingora do Turca. Bol v oddieli, ktorý sa pod Reptovým velením koncom septembra presunul k Brezovej pod Bradlom.
Ďalší osud J. Žáka je spojený s nešťastnou udalosťou v Hlbokom, pri ktorej zahynuli partizáni F. Tkáčik, I. Dženko a F. Vašourek. Asi 9. novembra 1944 sa družstvo piatich Reptových partizánov pod velením Jozefa Žáka vybralo k lesom v chotári Hlbokého, kde mali vyhodiť muničný sklad na strelnici Škodovky. Plány a rozmiestnenie stráží mali od zamestnanca Škodovky Jána Kukliša z Hlbokého. Pre nevľúdne počasie Žák znalý miestnych pomerov požiadal o odpočinok na blízkej odľahlej usadlosti na Vyrúbanej u Jozefa Bílka. Neušlo to ale pozornosti suseda, ktorý ich zradil nemeckej posádke. K stodole, kde prebývali, prišlo komando nemeckých vojakov zo Senice, ktorí stodolu ostreľovali. Pri boji 10. novembra zahynuli spomenutí traja partizáni. Len dvom partizánom sa podarilo ujsť. Miloša Uhliarika však chytili ešte toho istého dňa, bol vypočúvaný a väznený, ale obdobie vojny prežil. Jozef Žák sa ukrýval dva dni v Prietrži. Tam ho vyhľadali jeho partizánski druhovia, ktorí mu dávali za vinu neopatrný postup pri zmarenej akcii a následnú smrť partizánov a po krátkom prísnom súde ho zastrelili pri kostole. Svedkom partizánskeho súdu ale nie popravy bol aj spomenutý Ján Kukliš. Žáka pochovali 12. novembra 1944 v Prietrži na katolíckom cintoríne.
Boj sa podľa literatúry aj zaznamenaného dátumu smrti na pomníku partizánov v Hlbokom mal udiať 10. novembra. Nezhoduje sa to s krátkym záznamom prietžskej kroniky, podľa ktorého našli J. Žáka zastreleného už 9. novembra a rovnaký deň smrti má uvedený na náhrobku.

 

Ján Česnek: Kronika národného povstania v Hlbokom, in: Dejiny SNP 1944 – 4. zväzok, Bratislava 1984, str. 485;
Ján Bzdúšek, Juraj Baran: Spomienky na Slovenské národné povstanie v podbradlianskom kraji, Brezová pod Bradlom 1995, str. 36;
Kronika Hlbokého 1951-1989: záznam Samuela Rýšu, str. 27, 41, 42, záznam Jany Slezákovej str. 308, 309;
Ján Rehuš: Spoločenský život v Prietrži 1918-1992, Prietrž 1993, str. 36

Ľudmila Bežová (1850 - 1916), Prietrž
Jozef Kvetoslav Holub (1820 - 1899), Prietrž
Pavel Jakobei (1695 - 1752), Prietrž
Padlým sovietskym partizánom, Prietrž
Pomník padlých, Prietrž
SNP, Prietrž - U Rehušov
Oslobodenie Červenou armádou, Prietrž
Michal Milan Harminc (1869 - 1964), Prietrž
Jozef Ignác Bajza (1755 - 1836), Prietrž
Dušan Hatala (1893 - 1918), Prietrž

Kamerové systémy