Jozef Nedobrý bol profesorom na gymnáziu v Martine, ktoré bolo zatvorené v roku 1875 a v tom roku sa evanjelici v Častkove osamostatnili od Sobotišťa. J. Nedobrý sa stal ich prvým farárom. Nasledujúci rok si jeho farníci začali stavať kostol, ale staviteľovi sa zrútila rozostavaná veža. Farár pritom len zázrakom vyviazol živý a zdravý. Kostol potom dostaval iný staviteľ. J. Nedobrý bojoval v obci proti alkoholizmu, podarilo sa mu zatvoriť sedem krčiem. Na dôchodok odišiel do Senice, kde bol chvíľu i pochovaný, dnes jeho ostatky spočívajú na Národnom cintoríne v Martine.

Pamätnú tabuľu na častkovskej fare odhalili J. Nedobrému 17. novembra 1940 pri slávnosti, keď zároveň uviedli do funkcie nového farára Pavla Vaníčka a keď zároveň odhaľovali aj pomník na cintoríne bývalému farárovi Jozefovi Moravčíkovi.

 

Ján Bezek: Cirkevná kronika..., in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1942, Liptovský Svätý Mikuláš, str. 199

Pomník padlých, Častkov
Oslobodenie Červenou armádou, Častkov
Obetiam 2. svetovej vojny, Častkov
Kamerové systémy