V roku 1967 bola v Hlbokom otvorená pamätná izba venovaná životu a dielu J. M. Hurbana v budove bývalej cirkevnej školy. Materiály z archívu hlbockej fary do nej vyhľadal farár Juraj Chochol. V roku 1982 bola v izbe inštalovaná nová expozícia. Ďalšiu stálu výstavu v izbe zriadilo Záhorské múzeum v roku 2015.
Rok J. M. Hurbana, vyhlásený pri dvestoročnici jeho narodenia, vyvrcholil 17. septembra 2017 slávnosťou v Hlbokom. Súčasťou osláv bolo aj odhalenie pamätnej tabule tejto osobnosti na pamätnej izbe. Tabuľu spoločne odhalili predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Miloš Klátik a starosta obce Miloš Čobrda.

 

Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana, in: www.obechlboke.sk

Kamerové systémy