Po smrti J. M. Hurbana úrady nedovolili pochovať ho dôstojným spôsobom. Hrobovú jamu dal senický slúžny zahrabať a určil aj nové miesto pre hrob na kraji cintorína. Nad ním bol vztýčený náhrobník až v roku 1892 z verejnej zbierky. Slávnostné posvätenie bolo určené na 8. septembra. Rota žandárov však zabránila asi piatim stovkám zhromaždených vstup na cintorín. Svetozár Hurban Vajanský (syn J. M. Hurbana) na to zareagoval bezprostredne dnes už povestným protestným článkom Hyenyzmus v Uhrách, ktorý bol publikovaný už o pár dní.

V roku 1948 postavili na cintoríne, na mieste pôvodne určenom pre jeho hrob, monumentálny pomník zo spišského travertínu od architekta Dušana Jurkoviča. Pomník bol postavený z iniciatívy povereníka školstva, vied a umení Ladislava Novomeského. Je na ňom bronzová tabuľa, ktorá zachytila históriu hrobového miesta J. M. Hurbana. Pred majestátnym pylónom D. Jurkovič vyhradil nové miesto pre uloženie jeho ostatkov. V Hlbokom sa konali dvojdňové slávnosti celoslovenského významu. Ostatky J. M. Hurbana vyzdvihli 11. júna 1948, stála pri nich čestná stráž, účinkoval spevokol Zora z Bratislavy. Nasledujúci deň ich uložili pri zvukoch štátnej hymny do novej hrobky. Potom nasledovalo odhalenie monumentálneho pamätníka. Priebeh osláv je zaznamenaný podrobnejšie v Tranovskom evanjelickom kalendári na rok 1950.

 

O. Rybár: Obnovený chrám Boží, fara a nový Hurbanov pomník v Hlbokom, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1950, str. 157 - 162

Kamerové systémy