Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888) bol po kratšom pôsobení v Brezovej pod Bradlom evanjelickým farárom v Hlbokom až do svojej smrti. Bol spisovateľom a vydavateľom Cirkevných listov..., Slovenských pohľadov..., odporcom zjednotenia maďarských kalvínov a slovenských evanjelikov, jeho farníci museli v kostole prisahať, že sa vzdávajú alkoholu. Bol spolukodifikátorom spisovnej slovenčiny. V roku 1869 mu v Pešťbudínskych vedomostiach publikovali článok, ktorým protestoval proti novému zákonu. Bol nato odsúdený na ročný trest väzenia v maďarskom Vacove. Zostavil rozsiahly životopis Ľ. Štúra.

V Roku J. M. Hurbana sa v Hlbokom konali dvojdňové slávnosti 190. výročia jeho narodenia. Počas nich 9. júna 2007 odhalili na budove obecného úradu v obci pamätnú tabuľu s výrokom J. M. Hurbana. Tabuľu venoval Kongres slovenskej inteligencie.

Stáva sa, že aj majster kamenár sa utne. A tak ako perličku možno poznamenať, že na tabuli bolo meno Miloslav zamenené za Miroslav. Inkriminovanú literu už ale pretesali.

Kamerové systémy