Jozef Miloslav Hurban ä1817 - 1888) bol po kratšom pôsobení v Brezovej pod Bradlom evanjelickým farárom v Hlbokom až do svojej smrti. Bol spisovateľom a vydavateľom Cirkevných listov..., Slovenských pohľadov..., odporcom zjednotenia maďarských kalvínov a slovenských evanjelikov, jeho farníci museli v kostole prisahať, že sa vzdávajú alkoholu. Bol spolukodifikátorom spisovnej slovenčiny. V roku 1869 mu v Pešťbudínskych vedomostiach publikovali článok, ktorým protestoval proti novému zákonu. Bol nato odsúdený na ročný trest väzenia v maďarskom Vacove. Zostavil rozsiahly životopis Ľ. Štúra. Pred kostolom v obci odhalili v roku 1929 J. M. Hurbanovi pamätník so sochou v nadživotnej veľkosti. Jej autorom bol sochár Frico Motoška, podstavcovú časť zhotovila firma Grünwald zo Senice.

Kamerové systémy