Stredoškolský pedagóg Jozef Mikuš sa narodil a zomrel v Kútoch. V Kútoch viedol miestnu organizáciu Matice slovenskej. S jej podporou sa mu podarilo založiť tradíciu Gorazdovských slávností, ktoré sa od roku 1990 v Kútoch konajú každoročne. Drobné literárne práce historického charakteru publikoval väčšinou v regionálnych periodikách. Bol tiež ochotníckym divadelníkom v obci, najprv ako herec, neskôr už aj ako režisér.
J. Mikušovi na rodnom dome v Kútoch odhalili pamätnú tabuľu 1. októbra 2017. Podujatie spojené so svätou omšou zorganizovala obec, fara a MS. Tabuľu spoločne odhalili vdova Genovéva Mikušová, zástupca MS Pavol Mihál, starosta obce Branislav Vávra a kútsky farár František Moško.

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty

Kamerové systémy