Stredoškolský pedagóg Jozef Mikuš sa narodil a zomrel v Kútoch. V Kútoch viedol miestnu organizáciu Matice slovenskej. S jej podporou sa mu podarilo založiť tradíciu Gorazdovských slávností, ktoré sa od roku 1990 v Kútoch konajú každoročne. Drobné literárne práce historického charakteru publikoval väčšinou v regionálnych periodikách. Bol tiež ochotníckym divadelníkom v obci, najprv ako herec, neskôr už aj ako režisér.
J. Mikušovi na rodnom dome v Kútoch odhalili pamätnú tabuľu 1. októbra 2017. Podujatie spojené so svätou omšou zorganizovala obec, fara a MS. Tabuľu spoločne odhalili vdova Genovéva Mikušová, zástupca MS Pavol Mihál, starosta obce Branislav Vávra a kútsky farár František Moško.

Kamerové systémy