Rodák z Prietrže Jozef Holub získal medicínske vzdelanie v Prahe a v Pešti. Živil sa ako vychovávateľ v oravských rodinách Smrečányiovcov a Kubínyiovcov. Na revúcke gymnázium prišiel v školskom roku 1865-6, keď sa škola rozšírila o 6. triedu. Bol prijatý ako učiteľ s ročným platom 500 zlatých. Spočiatku vyučoval prírodné vedy, maďarský a nemecký jazyk. Neskôr k tomu pribudla aj latinčina, slovenčina, geometria, krasopis a kreslenie. Po zatvorení gymnázia zostal v Revúcej a začal súkromne pripravovať žiakov na prijímacie skúšky na iných školách. Keď mu to bolo zakázané, otvoril si prax homeopatického lekára. Popri tomu sa venoval botanike. Zomrel v Revúcej.
V Prietrži na múre pri evanjelickom kostole bola 12. novembra 2017 odhalená pamätná tabuľa učiteľovi revúckeho gymnázia J. K. Holubovi.

August Hor. Škultéty: Pamäti slov. ev. a. v. gymnasia...vo Veľkej Revúci, Ružomberok 1889;
Ján Tibenský a kolektív: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 2, Bratislava 1988

Ľudmila Bežová (1850 - 1916), Prietrž
Pavel Jakobei (1695 - 1752), Prietrž
Padlým sovietskym partizánom, Prietrž
Jozef Žák (1922 - 1944), Prietrž
Pomník padlých, Prietrž
SNP, Prietrž - U Rehušov
Oslobodenie Červenou armádou, Prietrž
Michal Milan Harminc (1869 - 1964), Prietrž
Jozef Ignác Bajza (1755 - 1836), Prietrž
Dušan Hatala (1893 - 1918), Prietrž
Kamerové systémy