Rodák z Prietrže Jozef Holub získal medicínske vzdelanie v Prahe a v Pešti. Živil sa ako vychovávateľ v oravských rodinách Smrečányiovcov a Kubínyiovcov. Na revúcke gymnázium prišiel v školskom roku 1865-6, keď sa škola rozšírila o 6. triedu. Bol prijatý ako učiteľ s ročným platom 500 zlatých. Spočiatku vyučoval prírodné vedy, maďarský a nemecký jazyk. Neskôr k tomu pribudla aj latinčina, slovenčina, geometria, krasopis a kreslenie. Po zatvorení gymnázia zostal v Revúcej a začal súkromne pripravovať žiakov na prijímacie skúšky na iných školách. Keď mu to bolo zakázané, otvoril si prax homeopatického lekára. Popri tomu sa venoval botanike. Zomrel v Revúcej.
V Prietrži na múre pri evanjelickom kostole bola 12. novembra 2017 odhalená pamätná tabuľa učiteľovi revúckeho gymnázia J. K. Holubovi.

August Hor. Škultéty: Pamäti slov. ev. a. v. gymnasia...vo Veľkej Revúci, Ružomberok 1889;
Ján Tibenský a kolektív: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 2, Bratislava 1988

Kamerové systémy