Po vysviacke za rímsko-katolíckeho kňaza nastúpil na kaplánske miesto v Senici v roku 1847, ale nezotrval tam ani do konca roku. V revolučnom roku 1848 bol vo väzení, v rokoch 1850 až 1852 bol kaplánom v Skalici. Podieľal sa na založení Matice slovenskej i Spolku sv. Vojtecha. Prispieval do slovenských periodík, vydal almanachy Concordia a Lipa. V záveti odkázal značný majetok národným organizáciám. Záver života prežil v nemocničnom zariadení pre choromyseľných v Budapešti, kde spáchal samovraždu.

26. októbra 1947 odhalili J. K. Viktorinovi pamätnú tabuľu na rímsko-katolíckej fare v Senici spolu s odhalením pamätnej tabule Jozefovi Závodskému, ktorý tu na fare tiež pôsobil. Na Viktorinovej pamätnej tabuli je vytesané, že ju venovali verní Záhoráci. Po asanovaní budovy fary v roku 1971 boli obe pamätné tabule premiestnené na stenu kostola Panny Márie.

 

Anton Bagin: Vybrané kapitoly zo slovenských národných dejín – portréty kňazov-buditeľov, Bratislava 1994, str. 113, 114

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy