Jozef Karas bol povolaním lesník. Stál pri reorganizácii slovenského hasičstva po 1. svetovej vojne. Od počiatku bol členom výboru Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, založenej v Trenčíne v roku 1922. Pri založení Okresnej hasičskej jednoty v Senici v decembri 1923 bol ustanovený zástupcom jej veliteľa a od roka 1925 sa stal jej veliteľom. Zahynul 23. júla 1945 pri zrážke svojho nákladného auta s vozidlom sovietskych vojakov.
Jozefovi Karasovi odhalili v Šaštíne 23. júla 2020 pamätnú tabuľu na budove požiarnej zbrojnice.

František Karas: Jozef Karas: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc, in: Hlásnik 2/2013, str. 17

Kamerové systémy