J. I. Bajza pôsobil v Prietrži ako katolícky farár v rokoch 1805 - 1815. Jeho predchádzajúcim pôsobiskom bolo Dolné Dubové a nasledujúcim Zbehy. V Prietrži dal postaviť kamennú kalváriu, ktorú po zániku katolíckej farnosti presťahovali do Osuského. V testamente odkázal značný majetok na cirkevné a dobročinné účely. Je pochovaný v krypte Dómu sv. Martina v Bratislave, kde strávil záver života ako kanonik.

V decembri 2011 odhalili pri evanjelickom kostole v Prietrži J. I. Bajzovi pamätnú tabuľu spoločne profesorka slovenčiny Anna Rýzková, evanjelický prietržský farár Pavel Čerfeľ a osuský katolícky farár Pavol Bohm. Tabuľu finančne podporil Trnavský samosprávny kraj a OZ Petrus.

 

-db-: Jozef Ignác Bajza a jeho súvislosť s Prietržou, in: Prietržské noviny 2012, str. 8

Ľudmila Bežová (1850 - 1916), Prietrž
Jozef Kvetoslav Holub (1820 - 1899), Prietrž
Pavel Jakobei (1695 - 1752), Prietrž
Padlým sovietskym partizánom, Prietrž
Jozef Žák (1922 - 1944), Prietrž
Pomník padlých, Prietrž
SNP, Prietrž - U Rehušov
Oslobodenie Červenou armádou, Prietrž
Michal Milan Harminc (1869 - 1964), Prietrž
Dušan Hatala (1893 - 1918), Prietrž

Kamerové systémy