Ján Slezák bol počas 1. svetovej vojny v oddiele vojakov trenčianskeho bataliónu v Kragujevaci. Jeho príslušníci sa v júni 1918 neúspešne vzbúrili a 44 vojakov vrátane J. Slezáka bolo preto popravených.

Pamätnú tabuľu Jánovi Slezákovi odhalili na obecnom dome 3. júla 1938 počas veľkej slávnosti pred nastúpenou vojenskou jednotkou. Slávnostnú bohoslužbu na tribúne vykonal senický farár Koloman Dérer vo francúžštine, pretože osuský rodák Štefan Janšák vtedy priviezol dva autobusy spisovateľov z celého sveta. Spisovatelia boli na konferencii v Prahe a cestou do Bratislavy sa zastavili v Kunove. Štefanovi Janšákovi pri tej príležitosti udeľovali v obci čestné občianstvo. Domáci po slávnosti pripravili zahraničným hosťom kultúrny program v senickej Sokolovni. Obecný dom stával v priestore dnešného parčíku pri pomníku padlých. Keď bol v roku 1959 otvorený nový kultúrny dom, pamätnú tabuľu naň premiestnili. Starý obecný dom bol asanovaný.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy