Ján Šajdík Amalák sa po oslobodení v roku 1945 stal predsedom národného výboru v obci. Patril k hlavným iniciátorom stavby kostola v obci, ktorého výstavba započala v roku 1947 a 13. novembra 1949 sa v ňom odslúžila prvá svätá omša. Vysviacku kostola však vykonal až 10. júna 1951 biskup Ambróz Lazík.
Pamätná tabuľa s portrétom Jána Šajdíka a dátumom vysviacky kostola sv. Augustína v Šajdíkových Humenciach je osadená na fasáde kostola. Nepoznáme dátum jej odhalenia, ktoré sa vykonalo niekedy medzi rokmi 2015 až 2019.

 

Kamerové systémy