Autor viacerých básnických zbierok Ján Rak, rodák z Hradišťa pod Vrátnom, je známy ako predstaviteľ básnického surrealizmu. Prvé verše a teoretické práce uverejnil začiatkom 40-tych rokov minulého storočia v rôznych zborníkoch. Básne v zbierke Je vypredané mu vyšli ako knižný debut v roku 1942. Básňami a recenziami cestopisnej literatúry prispieval aj do časopisu Krásy Slovenska. Ich odrazom sa stala zbierka veršov Moja krajina (1953). Prekladal aj poéziu francúzskych básnikov. Prevažnú časť života sa živil ako železničný úradník. Býval v Bratislave, kde aj zomrel. Poézii sa venujú aj jeho dve deti Eva Plišňáková Raková a Ján Rak ml.
Iniciátorom pamätnej tabule Jánovi Rakovi v Hradišti pod Vrátnom bola herečka Zita Furková, rodáčka z obce. Venovala na ňu výnos svojej knihy Smiech a plač. Pamätnú tabuľu básnikovi odhalila práve ona 13. septembra 2009 v obci na fasáde kultúrneho domu.

 

-mak-: Pamätnú tabuľu básnika odhalí herečka Zita Furková, in: Senicko – Skalicko 37/2009

Kamerové systémy