Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko počas svojho pontifikátu trikrát. Na pápežský stolec nastúpil v roku 1978, v roku 2014 bol vyhlásený za svätého. Farnosť Štefanov získala v roku 2014 relikviu kvapky krvi svätého Jána Pavla II. pri návšteve jej delegácie u krakovského kardinála Stanislava Dziwisza.

Pomník so sochou Jána Pavla II. bol v Štefanove posvätený farárom Mariánom Meňušom 18. mája 2014 na záver trojdňového podujatia venovaného osobe Jána Pavla II. Pri podujatí bola v kostole pripravená výstava o jeho živote. Socha poľského umelca je z umelého materiálu napodobňujúceho bronz. Na pomníku sú okrem osobného pápežovho erbu zaznamenané nápisy na stranách podstavca pripomínajúce jeho tri návštevy Slovenska.

 

Marián Meňuš: Svätý Ján Pavol II. v Štefanove, in: Štefanovinky 2/2014, str. 5, 6

Raymond Leo Burke, Štefanov
František Malík, Štefanov
Pietne miesto Marienka, Štefanov
Padlým červenoarmejcom, Štefanov
Pavol Míšaný - Cecília Flamíková, Štefanov
Kamerové systémy