Pápež Ján Pavol II. navštívil Šaštín 1. júla 1995. Odslúžil vtedy svätú omšu na lúke pred takmer štyristotisíc veriacimi.

Na pamäť návštevy svätého otca v Šaštíne sa zachoval kríž s pamätnou tabuľou pri trojstennej kaplnke. V lodi baziliky naľavo od hlavného oltára baziliky je ďalšia pamätná tabuľa na návštevu svätého otca Jána Pavla II.

SVÄTÝ OTEC

JÁN PAVOL II.

NAJVZNEŠENEJŠÍ PÚTNIK
K PANE MÁRII
SEDEMBOLESTNEJ
V ŠAŠTÍNE
                 1. júla 1995

Kamerové systémy