Rodák z Hradišťa pod Vrátnom Ján Michalička študoval filozofiu a teológiu v Ríme, kde bol v roku 1943 vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Jeho dlhodobým pôsobiskom bola Žilina, kde je aj pochovaný. Rozhodnutím pápeža Jána Pavla II. bol menovaný v roku 1990 honorárnym pápežským kaplánom s oprávnením používať titul monsignore.

Obec Hradište pod Vrátnom a miestna farnosť zorganizovala 2. septembra 2007 spomienkový deň pri príležitosti desiateho výročia smrti J. Michaličku. Popri výstave fotografií zo života kňaza Michaličku sa konala v kostole svätá omša, ktorú celebroval biskup František Rábek a na jej záver posvätil pamätnú tabuľu venovanú J. Michaličkovi. Tabuľu potom neskôr umiestnili na budovu miestnej fary.

 

-lp-: Spomienka na kňaza – rodáka, in: Hradiské noviny 3/2007, str. 4

Ján Rak (1915 - 1969), Hradište pod Vrátnom
Pomník padlých, Hradište pod Vrátnom
Obetiam 2. svetovej vojny, Hradište pod Vrátnom

Kamerové systémy