Kňaz Jozef Ščasný, rodák z Borského Petra, sa angažoval pri výstavbe náhrobného pomníka (1854) Jánovi Hollému na Dobrej Vode a v roku 1850 uverejnil výzvu na jej zbierku. Po kritike od Jozefa Viktorina však na túto záležitosť potom úplne rezignoval. Pri blížiacom sa jubileu storočnice narodenia J. Hollého však už ako kňaz na dôchodku reagoval na článok v Katolíckych novinách a do redakcie zaslal 50 zlatých na pamätnú tabuľu na jeho rodný dom. O jej zaobstaranie sa postaral F. V. Sasinek, ktorý sa vyjadril, že z tých peňazí postačí štvrtina. Dal ju zhotoviť v dielni J. Radu z Prahy. Zvyšok sa použil pravdepodobne na udržiavanie náhrobného pomníka. Pamätnú tabuľu na rodnom dome Jána Hollého odhalili pri veľkej slávnosti 24. marca 1885. Pri slávnosti rečnil dojčiansky farár Pavel Blaho, už starý pán Jozef Ščasný sa nemohol dostaviť, zaslal len pozdravný dopis.

 

Juraj Hodál: Ján Hollý - jeho život-diela-význam a pamiatka, Trnava 1923, str. 100 – 107;

Ján Debnár: Príspevok k životu a dielu Jozefa Ščasného, in: Biografické štúdie 30, Martin 2004, str. 218 - 221

Macek - Bízek - Totka, Borský Mikuláš
Záhorácka dvadsiatka, Borský Mikuláš
Pomník padlých, Borský Peter
Pomník padlých, Borský Mikuláš
Padlým antifašistom, Borský Peter
Padlým antifašistom, Borský Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Peter
Tri dni nijak, Borský Mikuláš
Ján Hollý (1785 - 1849), Borský Mikuláš
Kamerové systémy