Ján Hollý sa narodil v Borskom Sv. Mikuláši. V roku 1808 bol vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza. V roku 1814 nastúpil ako farár do Maduníc. Potom vytvoril svoje najväčšie dielo epos Svätopluk a po jeho úspechu ďalší epos Cirillo-Metodiada. Ako básnik bol už legendou, keď za ním na faru na Dobrej Vode prišli Štúr, Hurban a Hodža, aby im posvätil novú pripravovanú spisovnú slovenčinu. Bronzový pomník J. Hollého na veľkom postamente bol odhalený v Borskom Sv. Mikuláši pri rodnom dome básnika 29. júna 1930 za účasti niekoľkotisícového zástupu ľudí. Na pomník prispeli Slovenská katolícka jednota a búranskí krajania z Viedne, krajania z Ameriky, osobitne z Clevelandu, obce Borský Sv. Mikuláš a Borský Sv. Peter a ich obyvatelia a Spolok sv. Vojtecha. Autorom pomníka bol akademický sochár Ján Koniarek. Podľa jeho prvotného ale nerealizovaného zámeru mali byť po stranách podstavca mohutné reliéfy so skupinami postáv zo slovenskej národnej minulosti.

Pozn.: Popis príprav a realizácie pomníka J. Hollému je dosť podrobne popísaný jednak v pamätnici vydanej k príležitosti odhalenia (Pamätnica Jána Hollého..., Trnava 1930) a naposledy ho obšíťnejšie publikovala znalkyňa diela J. Hollého E. Fordinálová.

 

Eva Fordinálová: Básnikov pomník, in: Záhorie 3/2005, str. 26-30;
Fraňo Štefunko: Ján Koniarek, Bratislava 1955, str. 17, obr. 50

Macek - Bízek - Totka, Borský Mikuláš
Záhorácka dvadsiatka, Borský Mikuláš
Pomník padlých, Borský Peter
Pomník padlých, Borský Mikuláš
Padlým antifašistom, Borský Peter
Padlým antifašistom, Borský Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Peter
Tri dni nijak, Borský Mikuláš
Ján Hollý - rodný dom, Borský Mikuláš
Kamerové systémy