Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šándor, študoval na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne. Rehoľné sľuby zložil v roku 1940, za kňaza bol vysvätený v roku 1948. V roku 1950 bol v 2. skupine utečencov, ktorú salezián Titus Zeman previedol za hranice. Bol básnikom a prekladateľom. Pôsobil ako saleziánsky kňaz vo farnosti v Buenos Aires v Argentíne. Po založení Slovenského ústava sv. Cyrila a Metoda v Ríme (1963) sa zapojil do jeho činnosti, zomrel v Ríme. V roku 1996 boli jeho pozostatky prevezené na Národný cintorín do Martina.
V šaštínskej bazilike na chodbe pri pamätnej tabuli dona Titusa Zemana odhalili Gorazdovi Zvonickému pamätnú tabuľu 14. septembra 2013 po svätej omši. Jej autorom je architekt a tiež saleziánsky odchovanec Stanislav Májek.

 

Kamerové systémy