Kostol v Štefanove prestal kapacitne postačovať už koncom 19. storočia, odkedy sa začalo uvažovať o jeho rozšírení. Definitívne rozhodnutie o novom kostole padlo počas úradu farára Františka Malíka. 12. júna 1936 sa v starom kostole vykonala posledná omša a zároveň sa započalo s jeho búraním. Nový kostol postavila v období rokov 1936-1937 firma staviteľa Jozefa Doležala za vyše 600 tisíc korún podľa projektu architektov Kreybiga a Kyszela. Koordinátorom stavebných prác bol farár František Malík.
K životopisným údajom k osobe Františka Malíka máme len zdroj z roku 1948, novšie údaje sa nám zatiaľ nepodarilo objaviť. Narodil sa 2. decembra 1899 v Kuklove. Za kňaza bol vysvätený v Trnave 3. mája 1925. Krátkymi pôsobiskami začínajúceho kňaza boli postupne Holíč, Gbely, Piešťany a Dolný Ďur (dnešná súčasť Veľkého Ďura). V rokoch 1929-1932 sa stal farárom alebo administrátorom v Koválove. Od roku 1932 bol farárom v Štefanove, kde v rokoch 1936-1937 viedol stavbu nového kostola. Vďaka za to je mu vyjadrená na skromnej pamätnej tabuli osadenej v predsieni kostola sv. Kataríny.

 

Schematismus Venerabilis cleri administrationis apostolicae Tyrnaviensis 1948, Trnava, str. 350;
Peter Brezina: Stavba kostola sv. Kataríny, in: Štefanovinky 1/2011, str. 4

Raymond Leo Burke, Štefanov
Pietne miesto Marienka, Štefanov
Ján Pavol II. (1920 - 2005), Štefanov
Padlým červenoarmejcom, Štefanov
Pavol Míšaný - Cecília Flamíková, Štefanov

Kamerové systémy