Theodor Bohdan Lachmann (1838 – 1884), rodák z Gbelov, bol na fare v Borskom Mikuláši kaplánom od roku 1871. Tu bol menovaný za dočasného správcu farnosti v roku 1873. Z farnosti odišiel v roku 1880. Je pochovaný v Čároch. Popri tvorbe katolíckych piesní bol aktívnym včelárom, ktorý mal záujem organizovanie a propagovanie včelárstva.

Pavel Príhoda (1840 – 1908), rodák zo Skalice, bol farárom v Borskom Mikuláši od roku 1888 až do smrti. V obci je i pochovaný. Bol spisovateľom, popri tom i aktívnym včelárom, členom včelárskeho spolku na Morave v čase, keď sa na Slovensku ešte včelári neorganizovali.

Karol Nečesálek (1865 – 1936) pochádzal zo Šaštína-Stráží, od roku 1882 bol kaplánom v Borskom Mikuláši, po smrti P. Príhodu tam bol v rokoch 1908 – 1926 farárom. Propagoval včelárstvo, ale zaoberal sa predovšetkým ovocinárstvom, z ktorého oblasti publikoval odborné články.

Jozef Šátek (1910 – 1978), rodák zo Skalice, bol v Borskom Mikuláši farárom v rokoch 1955 – 1960. Bol hudobným a regionálnym historikom Bratislavy a Skalice.

21. júla 1968 bola na budove fary v Borskom Mikuláši odhalená pamätná tabuľa dvom farárom Pavlovi Príhodovi a Theodorovi Bohdanovi Lachmanovi. V neskoršom období ju nahradili novou, na ktorej pribudli mená Karla Nečesálka a Jozefa Šátka.

 

Ján Mikulka: Život na Búroch v období po vzniku ČSR, in: Borský Mikuláš 1394 – 1994 (zost. Eva Fordinálová), Skalica 1994, str. 26, 54

Kamerové systémy