Theodor Bohdan Lachmann (1838 – 1884), rodák z Gbelov, bol na fare v Borskom Mikuláši kaplánom od roku 1871. Tu bol menovaný za dočasného správcu farnosti v roku 1873. Z farnosti odišiel v roku 1880. Je pochovaný v Čároch. Popri tvorbe katolíckych piesní bol aktívnym včelárom, ktorý mal záujem organizovanie a propagovanie včelárstva.

Pavel Príhoda (1840 – 1908), rodák zo Skalice, bol farárom v Borskom Mikuláši od roku 1888 až do smrti. V obci je i pochovaný. Bol spisovateľom, popri tom i aktívnym včelárom, členom včelárskeho spolku na Morave v čase, keď sa na Slovensku ešte včelári neorganizovali.

Karol Nečesálek (1865 – 1936) pochádzal zo Šaštína-Stráží, od roku 1882 bol kaplánom v Borskom Mikuláši, po smrti P. Príhodu tam bol v rokoch 1908 – 1926 farárom. Propagoval včelárstvo, ale zaoberal sa predovšetkým ovocinárstvom, z ktorého oblasti publikoval odborné články.

Jozef Šátek (1910 – 1978), rodák zo Skalice, bol v Borskom Mikuláši farárom v rokoch 1955 – 1960. Bol hudobným a regionálnym historikom Bratislavy a Skalice.

21. júla 1968 bola na budove fary v Borskom Mikuláši odhalená pamätná tabuľa dvom farárom Pavlovi Príhodovi a Theodorovi Bohdanovi Lachmanovi. V neskoršom období ju nahradili novou, na ktorej pribudli mená Karla Nečesálka a Jozefa Šátka.

 

Ján Mikulka: Život na Búroch v období po vzniku ČSR, in: Borský Mikuláš 1394 – 1994 (zost. Eva Fordinálová), Skalica 1994, str. 26, 54

Macek - Bízek - Totka, Borský Mikuláš
Záhorácka dvadsiatka, Borský Mikuláš
Pomník padlých, Borský Peter
Pomník padlých, Borský Mikuláš
Padlým antifašistom, Borský Peter
Padlým antifašistom, Borský Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Mikuláš
Oslobodenie Červenou armádou, Borský Peter
Tri dni nijak, Borský Mikuláš
Ján Hollý - rodný dom, Borský Mikuláš
Ján Hollý (1785 - 1849), Borský Mikuláš
Kamerové systémy