V čase protireformácie boli na hrade Branč väznení od 30. mája 1674 do 10. apríla 1675 evanjelickí kňazi (Juraj Láni, Štefan Bátorkészy, Peter Czeglédy, Michal Miskolczy, Štefan Selley...), pretože odmietli prestúpiť na katolícku vieru. Po väznení boli predaní do otroctva na galeje.

V roku 1939 dal väzneným kňazom postaviť SEM (Sväz evanjelickej mládeže) na hrade Branč kamenný pamätník s bronzovou pamätnou tabuľou. Iniciátorom jeho stavby bol Štefan Havlík z Podbranča. Pamätník bol slávnostne odhalený 3. septembra 1939.

V roku 2007 bola pamätná tabuľa ukradnutá, mladiství páchatelia boli odsúdení k podmienečným trestom. Z daru západného dištriktu evanjelickej cirkvi a poslancov trnavskej župy za SDKÚ-DS bola zhotovená nová pamätná tabuľa zo švédskej žuly. Dňa 5. júla 2008 počas sviatku vierozvestcov Cyrila a Metoda pamätnú tabuľu s pôvodným nápisom na pamätníku slávnostne odhalili za účasti generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika. Pomník dal k spomenutej udalosti obnoviť evanjelický cirkevný zbor zo Sobotišťa.

 

Ján Mlynarčík: Sobotište, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1944, Liptovský Mikuláš, str. 52-53;

Milan Soukup: Hrad Branč inšpiroval – vážme si vierozvestcov, 17. 7. 2008, in www.mynoviny.sk

Pomník padlých, Podbranč
Oslobodenie Červenou armádou, Podbranč
Kamerové systémy