V evanjelickom kostole v Senici odhalili 15. mája 2001 počas bohoslužby pamätnú tabuľu s menoslovom kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti. Je na nej zaznamenaný menoslov 21 kňazov a doba ich pôsobenia v Senici. Tabuľu odhalil domáci farár Juraj Šefčík spolu s biskupom Milošom Klátikom.

 

Oľga Zlochová: 420. výročie CZ ECA Senica, 19. 5. 2011, in: www.ecav.sk

Blízke pamätníky

Kamerové systémy