V rokoch 1889 až 1891 sa budovala železničná trať z Devínskej Novej Vsi do Skalice. Z Kútov do Břeclavi budovali železničné spojenie v roku 1900. Keď sa rozhodlo o zdvojkoľajení trate z Devínskej Novej Vsi až do Břeclavi, stavbu plánoval inžinier Emanuel Koubek. Niekde sa museli pri staničných budovách predĺžiť koľajiská na státie, pri Kútoch sa preto musel posunúť a zväčšiť oblúk koľajiska do Brodského. Úprava trate sa vykonala v rokoch 1919 až 1921. Krátko po dokončení stavby E. Koubek zomrel.
Za Kútami na rázcestí železničných tratí smerom na Sekule a Kuklov, postavili pamätník v tvare ihlana omietnutého červeným brizolitom a pripevnili naň pamätnú tabuľu staviteľovi trate E. Koubkovi. Tabuľa bola odliata vo firme Františka Anýža z Prahy. Pomník je dnes pod diaľničným nadjazdom.

 

Rudolf Cielontko: Železnice na Záhorí, Záhorie 3/1992, str. 2-4

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Kamerové systémy