V rokoch 1889 až 1891 sa budovala železničná trať z Devínskej Novej Vsi do Skalice. Z Kútov do Břeclavi budovali železničné spojenie v roku 1900. Keď sa rozhodlo o zdvojkoľajení trate z Devínskej Novej Vsi až do Břeclavi, stavbu plánoval inžinier Emanuel Koubek. Niekde sa museli pri staničných budovách predĺžiť koľajiská na státie, pri Kútoch sa preto musel posunúť a zväčšiť oblúk koľajiska do Brodského. Úprava trate sa vykonala v rokoch 1919 až 1921. Krátko po dokončení stavby E. Koubek zomrel.
Za Kútami na rázcestí železničných tratí smerom na Sekule a Kuklov, postavili pamätník v tvare ihlana omietnutého červeným brizolitom a pripevnili naň pamätnú tabuľu staviteľovi trate E. Koubkovi. Tabuľa bola odliata vo firme Františka Anýža z Prahy. Pomník je dnes pod diaľničným nadjazdom.

 

Rudolf Cielontko: Železnice na Záhorí, Záhorie 3/1992, str. 2-4

Kamerové systémy