Dušan Hatala sa narodil 1. decembra 1893 v Prietrži v rodine učiteľa. Padol ako legionár pri Bachmači 10. marca 1918 po zásahu z guľometnej dávky, keď šiel do boja len so sekerou, lebo nemal po ruke inú zbraň. Bol práporčíkom Tatranského pluku v československých légiách v Rusku, po smrti menovaný nadporučíkom.
Slovenská legionárska obec dala zhotoviť pamätnú tabuľu Dušanovi Hatalovi u sochára Vojtecha Ihriského. Sochár začiatkom roka 1927 prišiel do Prietrže pre jeho fotografiu a pritom si aj pozrel miesto, kde sa tabuľa mala osadiť. V máji 1928 bola pamätná tabuľa zaslaná do Prietrže a aj osadená na rodnom dome D. Hatalu. Odhalili ju 3. júna 1928. V dobe socializmu sa legionárska história zamlčovala a bronzová súčasť tabule s Hatalovou podobizňou bola v roku 1950 odložená do depozitu miestneho úradu. Kamenný zvyšok tabule zostal. Tabuľa bola obnovená do pôvodného stavu v roku 2014 pri rekonštrukcii domu. Legionár Dušan Hatala je aj v menoslove pomníka padlých v obci.

Samuel Štefan Osuský: Služba národu, 1938, str. 110;
Samuel Hatala: Pamätnica Prietrže, 2006, str. 66;
Peter Brezina: Obete a pamätníky 1. svetovej vojny, in: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 166

Ľudmila Bežová (1850 - 1916), Prietrž
Jozef Kvetoslav Holub (1820 - 1899), Prietrž
Pavel Jakobei (1695 - 1752), Prietrž
Padlým sovietskym partizánom, Prietrž
Jozef Žák (1922 - 1944), Prietrž
Pomník padlých, Prietrž
SNP, Prietrž - U Rehušov
Oslobodenie Červenou armádou, Prietrž
Michal Milan Harminc (1869 - 1964), Prietrž
Jozef Ignác Bajza (1755 - 1836), Prietrž

Kamerové systémy