Narodil sa v Senici v rodine advokáta Štefana Fajnora. Na evanjelickú čáčovskú faru nastúpil ako kaplán popri seniorovi nitrianskeho seniorátu Jánovi Mockovi. V roku 1928 bol zvolený za biskupa západného dištriktu a v roku 1930 za generálneho biskupa. Bol literárne činný, prispieval väčšinou do evanjelických periodík.

Dušanovi Fajnorovi bola v Čáčove 16. októbra 1949 odhalená mramorová pamätná tabuľa s bronzovým reliéfom na starej evanjelickej fare, ktorá stojí za pomníkom padlých. Jej autorom bol Štefan Pollák. Dnes je premiestnená na súčasnej evanjelickej fare postavenej po roku 1968. Pôvodná fara bola predaná do súkromných rúk.

 

Použitá literatúra: Vladimír Jamárik, Miroslav Minďaš: Z dejín bývalých obcí Čáčov, Kunov a Sotina, in: Senica - dejiny mesta, Senica 1996, str. 65

 

Blízke pamätníky

Martin Bartoň (1808 - 1848), Čáčov

Kamerové systémy