Dom bojových a revolučných tradícií U Rehušov otvorili v roku 1974 a zároveň naň umiestnili pamätnú tabuľu. Tabuľa pripomína partizánsku históriu kopanice U Rehušov. V samotnom dome sa vo vojnových rokoch ukrývali partizáni.
V roku 2014 bola budova múzea opravená a bola v ňom inštalovaná nová expozícia aj z dejín obce nákladom 46 tisíc €. Novou expozíciou budova nadobudla už viac charakter obecného múzea.

 

Dom bojových a revolučných tradícií U Rehušov, in: www.obecprietrz.sk

Kamerové systémy