Československá republika vznikla po 1. svetovej vojne na troskách multinárodného Rakúska-Uhorska. Jej súčasťou bolo aj územie Podkarpatskej Rusi. Prvýkrát sa Československo rozpadlo v hektických časoch pred 2. svetovou vojnou. Po vojne bolo obnovené v nových hraniciach bez Podkarpatskej Rusi, ktorá sa odčlenila po plebiscite jej obyvateľstva. Československá republika existovala s prívlastkami socialistická a neskôr federatívna až do úplného záveru roka 1992.
Pomník v Senici venovaný československej štátnosti vznikol v roku 2018 podľa návrhu výtvarníka Romana Adámka. Tvorcovia využil opustený podstavec bývalého pomníka Mareka Čulena. Na jeho čelo osadili mapu medzivojnového Československa z čiernej žuly na nerezovej platni. Na obvode platne je strojovo vystrihnutý nápis: 100. výročie vzniku 1. Československej republiky. Signatármi Martinskej deklarácie boli aj občania Senice Cyril Horváth, Cyril Kresák a Ľudovít Šimko. V jubilejnom roku venovali občania Senice. Výtvarným prvkom pomníka sú abstraktné drôtené krídla inšpirované tvarom hraníc Československa, sú doplnené o jeho osudové letopočty.
Pamätník na zadnej strane dotvorili pamätnou tabuľou koncipovanou, ako pocta spoluzakladateľovi ČSR M. R. Štefánikovi. Odhalili ju 25. apríla 2019. Autor tabule Roman Adámek na nej Štefánikovu siluetu doplnil o heslovité údaje charakterizujúce jeho život a pôsobiská na celom svete.

Viera Barošková: Pamätník vzniku 1. ČSR, in: Naša Senica 10/2018, str. 5

Blízke pamätníky

Kamerové systémy