Československá republika vznikla po 1. svetovej vojne na troskách multinárodného Rakúska-Uhorska. Jej súčasťou bolo aj územie Podkarpatskej Rusi. Prvýkrát sa Československo rozpadlo v hektických časoch pred 2. svetovou vojnou. Po vojne bolo obnovené v nových hraniciach bez Podkarpatskej Rusi, ktorá sa odčlenila po plebiscite jej obyvateľstva. Československá republika existovala s prívlastkami socialistická a neskôr federatívna až do úplného záveru roka 1992.
Pomník v Senici venovaný československej štátnosti vznikol v roku 2018 podľa návrhu výtvarníka Romana Adámka. Tvorcovia využil opustený podstavec bývalého pomníka Mareka Čulena. Na jeho čelo osadili mapu medzivojnového Československa z čiernej žuly na nerezovej platni. Na obvode platne je strojovo vystrihnutý nápis: 100. výročie vzniku 1. Československej republiky. Signatármi Martinskej deklarácie boli aj občania Senice Cyril Horváth, Cyril Kresák a Ľudovít Šimko. V jubilejnom roku venovali občania Senice. Výtvarným prvkom pomníka sú abstraktné drôtené krídla inšpirované tvarom hraníc Československa, sú doplnené o jeho osudové letopočty.
Pamätník na zadnej strane dotvorili pamätnou tabuľou koncipovanou, ako pocta spoluzakladateľovi ČSR M. R. Štefánikovi. Odhalili ju 25. apríla 2019. Autor tabule Roman Adámek na nej Štefánikovu siluetu doplnil o heslovité údaje charakterizujúce jeho život a pôsobiská na celom svete.

Viera Barošková: Pamätník vzniku 1. ČSR, in: Naša Senica 10/2018, str. 5

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
1. čsl. armádny zbor - delostreleci, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých, Čáčov
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy