Karol Bohuslav Šulek sa narodil v rodine evanjelického kňaza. Mal celkom 16 vlastných aj nevlastných súrodencov. Po štúdiách a krátkom pôsobení v Sobotišti odišiel do Slavónska v Chorvátsku k svojmu bratovi. V Záhrebe ukončil štúdiá na univerzite. Pracoval v rôznych časopisoch, zostavil niektoré učebnice, bol spisovateľom, píšucim v chorvátskom jazyku. Stal sa významnou osobnosťou, stojacou pri vzniku chorvátskeho spisovného jazyka. V roku 1874 bol zvolený za tajomníka chorvátskej Akadémie vied a umení, ktorej členom bol od jej založenia. Zomrel v Záhrebe.

B. Šulekovi na evanjelickej fare v Sobotišti odhalili v auguste 1968 pamätnú tabuľu, ktorú dala zhotoviť Juhoslovanská akadémia vied a umení a Matica chorvátska.

 

Ľubomír Batka st.: Šulek, Bohuslav Karol Drahotín, 2. 5. 2016; in: www.evanjelik.sk

Kamerové systémy