Anton Juriga (* 14. 1. 1918 Smolinské - † 4. 12. 1946) skladal básne už ako študent františkánskeho gymnázia v Malackách, používal básnické meno Tóno Jarina. Jeho verše publikoval časopis Rozvoj a stredoškolský zborník Vo dne a v noci (1941). V roku 1941 mu vyšla knižne zbierka Noci na prelome. Ďalšie básne ovplyvnila predčasná smrť milovaného dievčaťa. Sám ochorel v roku 1945 na tuberkulózu, na následky ktorej zomiera. Pochovaný je na miestnom cintoríne. Posmrtne vyšla jeho zbierka Kvety bolesti (1948), ďalšie dve neboli publikované.

Pamätnú tabuľu v obci mal básnik odhalenú pred rokom 2007 na budove kultúrneho domu. Počas jeho rekonštrukcie bola tabuľa premiestnená na budovu obecného úradu.

 

Peter Cabadaj: Tóno Juriga-Jarina, in: Orol tatranský, 11/2012, str. 8

Pomník padlých, Smolinské
Tichomír Milkin (1864 - 1920), Smolinské
Oslobodenie Červenou armádou, Smolinské
Kamerové systémy