Anna Michlová (* 11. 4. 1923) z Jablonice zamestnaná vo firme Baťa v Partizánskom sa v čase SNP spolu s početnou skupinou mladých ľudí z firmy a jej školy pridala k povstalcom. Bola ošetrovateľkou v partizánskej brigáde Jozefa Trojana. Keď ochorela, druhovia jej našli úkryt v Kremnici. Tu ju zatkli, vypočúvali a mučili príslušníci miestneho gestapa. Jej telo bolo objavené v masovom hrobe v protitankovom zákope na pomedzí chotárov Hornej Štubne, Dolného Turčeka a Skleného. Podľa literatúry v ňom pochovali 180 prípadne až 186 popravených antifašistov. Ich exhumácie sa vykonali od 7. do 12. mája 1945 a telá obetí previezli a pochovali Pod Bôrom v Turčianskych Tepliciach. Ostatky zastrelenej Anny boli stotožnené až po identifikácii jej osobných vecí matkou v januári 1946, potom boli prevezené na cintorín do Jablonice.
Na náhrobníku Anny Michlovej je uvedený dátum smrti 8. december 1944. Podľa pietneho nápisu by sme sa mohli domnievať, že náhrobník dali zhotoviť jej partizánski druhovia.

Martin Rosa: Boli súčasťou odboja, Senica 2016, str. 23;
P. Prokša: Obnova hrobových miest, in: Teplické noviny, september 2022, str. 3

Pomník padlých, Jablonica
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Jablonica
Osloboditeľom, Jablonica
Kamerové systémy