Andrej Radlinský bol za kňaza vysvätený v roku 1841. Pôsobil na kaplánskych miestach v Budíne aj v Banskej Štiavnici, od roku 1861 až do svojej smrti v roku 1879 bol farárom v Kútoch. V Kútoch zintenzívnil prácu na založení Spolku sv. Vojtecha. V roku 1862 vypracoval ich stanovy, po založení spolku v roku 1870 bol ustanovený jeho čestným podpredsedom. V Kútoch pripravil nové vydanie svojej knihy Nábožné výlevy, prvýkrát vyšli v roku 1850 v Budíne v staroslovenčine, v roku 1954 už v štúrovskej slovenčine. Do roku 1945 boli Nábožné výlevy vydané 19-krát. V roku 1863 pri tisícročnom jubileu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu zorganizoval púť farníkov na Velehrad. V rokoch 1865 – 1867 zabezpečoval obnovu farského kostola zo zbierky farníkov a z vlastných peňazí.
A. Radlinskému odhalili 9. júla 1967 pri 150. výročí narodenia pamätnú tabuľu na budove fary. Farská budova bola v uvedenom roku opravená.

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty
Kamerové systémy