Andrej Radlinský prišiel do Kútov ako rímsko-katolícky farár v roku 1861. Popri národno-spoločenskom účinkovaní a kňazských povinnostiach sa zapojil aj do občianskeho života v obci. V roku 1863 bolo obci obnovené jarmočné právo. Radlinský to dosiahol pomocou priateľa Dobrianského, ukrajinského poslanca v uhorskom sneme. Po zničujúcich požiaroch sa ujal pohorelcov z obce a získaval pre nich peniaze. Osobne prosil u cisára Františka Jozefa I., ktorý mu pre nich daroval tisíc zlatých. Od Matice slovenskej vybavil pre obec pôžičku. Už po Radlinského smrti ju od obce vymáhal súdne Kráľovsko-uhorský vzdelávací spolok, právny nástupca po zrušenej MS. Obhajca obce vtedy dlh odmietol uznať s vyjadrením, že peniaze minul A. Radlinský. Konanie obhajcu vyvolalo v slovenských kultúrnych kruhoch veľké pohoršenie.
Nová budova základnej školy v obci bola otvorená v roku 1961. Pri vchode do základnej školy odhalili v roku 1997 pamätnú tabuľu na pripomenutie účinkovania Andreja Radlinského v obci. V nasledujúcom roku školu po ňom aj pomenovali. Prvé pomenovanie školy jeho menom v roku 1967 počas predošlého politického režimu dlho netrvalo.

 

Kol.: Kúty, Kúty – Skalica 2005, str. 94, 240, 221

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty

Kamerové systémy