Andrej Radlinský bol vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza v roku 1841. Od roku 1861 až do smrti bol farárom v Kútoch. V roku 1863 bol členom kútskej delegácie, ktorá sa zúčastnila ustanovujúceho zjazdu Matice slovenskej v Martine. Na ustanovujúcom zjazde Spolku sv. Vojtecha v roku 1870 bol menovaný jeho čestným podpredsedom, ale funkcia ani zďaleka nevyjadrila vďaku za jeho snahu o založenie spolku. A. Radlinský vydával časopis Cyrill a Method, pracoval v redakcii Katolíckych novín, veľkú popularitu si získala jeho viackrát vydaná katolícka kniha Nábožné výlevy. V roku 1859 bola preložená i do maďarčiny. A. Radlinského pochovali v Kútoch pri kostole sv. Jozefa.
Po iniciatíve Spolku sv. Vojtecha odhalili Andrejovi Radlinskému veľké kamenné súsošie 20. júla 1930 pred kostolom v obci. Pomník posvätil spišský biskup Ján Vojtaššák, ktorý v obci celebroval svätú omšu. Autorom súsošia bol akademický sochár Andrej Kováčik. Na pomník prispeli Spolok sv. Vojtecha, občania Kútov miestni ale i žijúci vo Viedni a v Amerike a aj ďalší darcovia zo Slovenska.

 

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty

Kamerové systémy