Andrej Kubina, rodák z obce bol v roku 1871 vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza. V rokoch 1885 až 1891 pôsobil ako správca Spolku svätého Vojtecha. Založil a redigoval kalendár Pútnik svätovojtešský. Pamätnú tabuľu Andrejovi Kubinovi odhalili 27. novembra 1994 na budove rímsko-katolíckej fary po svätej omši, slávenej biskupom a predsedom SSV Petrom Dubovským. Podujatie bolo spojené s výstavou o živote a diele A. Kubinu a pri tej príležitosti bola vydaná aj 14-stranová brožúra Andrej Kubina 1844 – 1900 od Daniely Čambálovej.

Pavol Vrablec: Moravský Svätý Ján v dejinách, Moravský Svätý Ján 2009, str. 139;
Viera Drahošová: Moravský Svätý Ján, in: Záhorie 6/1994, str. 30

Pomník padlých, Moravský Svätý Ján
Zosnulým hasičom, Moravský Svätý Ján
Kamerové systémy