Alojz Macek bol rodák z Borského Mikuláša sa angažoval počas Slovenského štátu pri výchove mládeže, v redaktorskej činnosti, bol poslancom parlamentu, osobne ho vyznamenal Adolf Hitler. Na sklonku 2. svetovej vojny emigroval do Argentíny, stal sa podpredsedom Svetového kongresu Slovákov a pri zasadaní v Ríme zomrel na srdcovú porážku.

22. augusta 1993 odhalili Alojzovi Mackovi pamätnú tabuľu v obci. Udalosť organizoval miestny odbor Matice slovenskej a Ústav zahraničných Slovákov pri MS. Nápis na tabuli: ALOJZ MACEK 1909 - 1975 VEDÚCI ORGANIZÁTOR SLOVENSKEJ MLÁDEŽE VÝZNAMNÝ EXILOVÝ PRACOVNÍK POSLANEC SLOVENSKÉHO SNEMU.

 

Použitá literatúra: Ján Karásek: Jedna popolcová streda roku 1995, 23. 3. 1995, in: www.sme.sk

Kamerové systémy