Padlí vojaci Červenej armády boli v Kútoch pochovaní pri kostole a súsoší A. Radlinského. Jedným z nich bol aj Alexander Vasiljevič Jurčenko (Александр Васильевич Юрченко) z bieloruského mesta Lepjeľ, ktorý zahynul 10. apríla 1945. Náhrobník A. V. Jurčenka asi z roku 1945 s dvojjazyčným nápisom zostal zachovaný pred súsoším až do roku 1967. Vtedy ho premiestnili aj s pomníkom červenoarmejcov k budove bývalej školy pri dnešnej kruhovej križovatke. Dnes je Jurčenkov pomník umiestnený na obecnom cintoríne.

 

ЮРЧЕНКО
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
*1925 г. ВИТЕБСКОЛ. ОБЛ.
ГОР. ЛЕПЕЛЬ
ПОГИБ В БОЯХ С НЕМЦАМИ
10. АПРЕЛЯ 1945.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДОРОГОЙ
СЫНОК. ПАМЯТЬ ОТ ОТЦА И
МАТЕРИ.
JURČENKO
ALEXANDER VASILJEVIČ
* 1925 VITEBSKÁ OBL.
MESTO LEPEĽ
PADOL V BOJI S NEMCAMI
10. IV. 1945.
VEČNÁ PAMÄŤ DRAHÝ SYNU.
OD OTCA A MATKY.

 

Igor Krucovčin: Kúty 13 - História a súčasnosť obce Kúty (1960-1967), in: encyklopediapoznania.sk

Kamerové systémy