Padlí vojaci Červenej armády boli v Kútoch pochovaní pri kostole a súsoší A. Radlinského. Jedným z nich bol aj Alexander Vasiljevič Jurčenko (Александр Васильевич Юрченко) z bieloruského mesta Lepjeľ, ktorý zahynul 10. apríla 1945. Náhrobník A. V. Jurčenka asi z roku 1945 s dvojjazyčným nápisom zostal zachovaný pred súsoším až do roku 1967. Vtedy ho premiestnili aj s pomníkom červenoarmejcov k budove bývalej školy pri dnešnej kruhovej križovatke. Dnes je Jurčenkov pomník umiestnený na obecnom cintoríne.

 

ЮРЧЕНКО
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
*1925 г. ВИТЕБСКОЛ. ОБЛ.
ГОР. ЛЕПЕЛЬ
ПОГИБ В БОЯХ С НЕМЦАМИ
10. АПРЕЛЯ 1945.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДОРОГОЙ
СЫНОК. ПАМЯТЬ ОТ ОТЦА И
МАТЕРИ.
JURČENKO
ALEXANDER VASILJEVIČ
* 1925 VITEBSKÁ OBL.
MESTO LEPEĽ
PADOL V BOJI S NEMCAMI
10. IV. 1945.
VEČNÁ PAMÄŤ DRAHÝ SYNU.
OD OTCA A MATKY.

 

Igor Krucovčin: Kúty 13 - História a súčasnosť obce Kúty (1960-1967), in: encyklopediapoznania.sk

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty
Kamerové systémy