Úseky železničnej trate Kúty - Trnava (68 km) sa nevybudovali úplne v rovnakom čase. Časti Kúty - Jablonica a Smolenice - Trnava boli odovzdané do užívania 14. decembra 1897. Na trase z Jablonice do Smoleníc sa budoval v Malých Karpatoch tunel v dĺžke 900 metrov, pre omeškanie tento úsek otvorili 11. júna nasledujúceho roka.
Na železničnej stanici v Kútoch bola osadená pamätná tabuľa 120. výročia trate Trnava - Kúty, ktorú venoval Klub priateľov železníc Trnava. Odhalili ju 9. júna 2018 počas zastávky mimoriadneho vlaku z Trnavy do Kútov a späť na propagáciu spomenutého výročia.

 

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
100 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty
Kamerové systémy