Úseky železničnej trate Kúty - Trnava (68 km) sa nevybudovali úplne v rovnakom čase. Časti Kúty - Jablonica a Smolenice - Trnava boli odovzdané do užívania 14. decembra 1897. Na trase z Jablonice do Smoleníc sa budoval v Malých Karpatoch tunel v dĺžke 900 metrov, pre omeškanie tento úsek otvorili 11. júna nasledujúceho roka.
Na železničnej stanici v Kútoch bola osadená pamätná tabuľa 120. výročia trate Trnava - Kúty, ktorú venoval Klub priateľov železníc Trnava. Odhalili ju 9. júna 2018 počas zastávky mimoriadneho vlaku z Trnavy do Kútov a späť na propagáciu spomenutého výročia.

 

Kamerové systémy