V Břeclavi boli od roku 1839 sprevádzkované železničné trate trate do Brna a aj do Viedne. Od roku 1841 sa z Břeclavi jazdilo aj do Starého Města na Morave. Kútami prechádzala trať z Devínskej Novej Vsi do Skalice, v prevádzke bola od roku 1891. V roku 1898 sa otvorila trať z Kútov do Trnavy.
Spojná trať medzi Kútami a Břeclavou sa otvorila po dostavbe železničného mosta nad riekou Moravou v roku 1900. Krátka trať v dĺžke 15 kilometrov však spájala súdobé Uhorské kráľovstvo s Rakúskym cisárstvom, na svojich úsekoch ju preto vybudovali a prevádzkovali Severné železnice cisára Ferdinanda a Uhorské štátne železnice.
Na budove železničnej stanice bola 8. septembra 2000 odhalená pamätná tabuľa, venovaná otvoreniu železničnej trate medzi Břeclavou a Kútami.

Kamerové systémy