V Břeclavi boli od roku 1839 sprevádzkované železničné trate trate do Brna a aj do Viedne. Od roku 1841 sa z Břeclavi jazdilo aj do Starého Města na Morave. Kútami prechádzala trať z Devínskej Novej Vsi do Skalice, v prevádzke bola od roku 1891. V roku 1898 sa otvorila trať z Kútov do Trnavy.
Spojná trať medzi Kútami a Břeclavou sa otvorila po dostavbe železničného mosta nad riekou Moravou v roku 1900. Krátka trať v dĺžke 15 kilometrov však spájala súdobé Uhorské kráľovstvo s Rakúskym cisárstvom, na svojich úsekoch ju preto vybudovali a prevádzkovali Severné železnice cisára Ferdinanda a Uhorské štátne železnice.
Na budove železničnej stanice bola 8. septembra 2000 odhalená pamätná tabuľa, venovaná otvoreniu železničnej trate medzi Břeclavou a Kútami.

Pavol Ralbovský († 2016), Kúty
Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Kúty
120 rokov železničnej trate, Kúty
Jozef Mikuš (1934 - 1997), Kúty
Pomník padlých, Kúty
Svätí Cyril a Metod, Kúty
Andrej Radlinský (1817 - 1879), Kúty
Andrej Radlinský - škola, Kúty
Andrej Radlinský - fara, Kúty
Štefan Konečný (1904 - 1945), Kúty
Svätý Gorazd, Kúty
Padlým červenoarmejcom, Kúty
Emanuel Koubek († 1921), Kúty
Kamerové systémy