V roku 2004 prešli kasárne, v ktorých dlhodobo sídlil delostrelecký útvar, do majetku Senice a definitívne stratili svoj vojenský účel. V ich priestore je pamätník so sochou vojaka Osloboditeľa. Socha je dielom akademického sochára Jana Kadleca z Moravy a na Morave aj vznikla. Bola odhalená 21. júna 1985 v priestore kasární ako pamätník 1. československého armádneho zboru.
Pri príležitosti 65. výročia založenia 3. liptovského delostreleckého pluku (v ukrajinskom meste Sadagura 4. júna 1944 z rozkazu pplk. Ludvíka Svobodu, názov liptovský získal až po reorganizácii v roku 1954), ktorý sídlil v senických kasárňach, bola 5. júna 2009 na pamätníku odhalená pamätná tabuľa primátorom mesta Ľubomírom Parízkom a predsedom občianskeho združenia Delostrelec Jozefom Kaveckým. 

Viera Barošková: Spomienka na Liptovský delostrelecký pluk, 12. 6. 2009, in: senica.sk;
M. Kovariková: Na vojenčinu v Senici dodnes mnohí radi spomínajú (rozhovor s genmjr. Milanom Podhoránim), in: zahorak.sk;
Pozn.: História delostrelcov v senických kasárňach je podrobne popísaná na SENICKE KASARNE, in: www.geocaching.com

Blízke pamätníky

Štefan Fajnor (1888 - 1918), Senica
Nenarodeným deťom, Senica
Karol Bórik (1820 - 1896), Senica
Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica
Záhorácka stena slávy, Senica
Martýrom Slovenského povstania, Senica
Obetiam holokaustu, Senica
Padlým v 1. svetovej vojne - židom, Senica
Oslobodenie Červenou armádou, Čáčov
Väzneným antifašistom, Senica
Pomník padlých, Senica
Pomník padlých, Čáčov
Pomník padlých zo Sotiny, Senica
Padlým rumunským vojakom, Senica
Oslobodenie, Senica
Neznámy partizán, Senica
Hrob martýrov Slovenského povstania, Senica
Ladislav Novomeský (1904 - 1976), Senica
Jozef Karol Viktorin (1822 - 1874), Senica
1. československý  armádny zbor, Senica
Pomník padlých, Kunov
Oslobodenie Červenou armádou, Kunov
Michal Končitý († 1944), Kunov
Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov
Ján Slezák (1894 - 1918), Kunov
Jozef Závodský (1870 - 1940), Senica
Kamerové systémy