Ján Repta prešiel s partizánskym oddielom do Brezovej z Turca, kde bol zástupcom veliteľa 2. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Od 9. septembra 1944 sa usadil v Dvoloch. O spoluprácu s ním prejavili aj zástupcovia partizánov zoskupených okolo Miloša Uhra a Valentina Medvedeva. Uher viedol partizánsku skupinu pod Javorinou. Spočiatku spolupracoval s Valentinom Medvedevom, ktorý viedol skupinu sovietskych utečencov z nemeckých lágrov, ukrývajúcich sa pri Krajnom. Po dohode bol Medvedev veliteľom bojových operácií a Uher riadil organizačné záležitosti. Chceli sa s Reptom spojiť, ale ten už nechcel viac rozširovať svoju partizánsku skupinu, ktorej počet mohol v tom čase dosahovať takmer dve stovky mužov a ich ponuku odmietol. Z právomoci zástupcu partizánskej brigády však menoval 10. októbra na stretnutí v Dvoloch Miloša Uhra partizánskym veliteľom skupiny Hurban a podriadil mu aj Medvedevových mužov. Medvedev bol vtedy pozbavený velenia.
Pamätník pripomínajúci udalosť zvolenia M. Uhra za veliteľa partizánov bol v Dvoloch postavený na podnet Reptovho partizána Jána Bzdúška pred rokom 1979. V roku 2019 bol pamätník zrušený a pamätná tabuľa z neho sa preložila na nový pamätník SNP, ktorý bol postavený na tom istom mieste.

TU BOL ZVOLENÝ ZA VELITEĽA
PARTIZÁNSKEHO ODDIELU HURBAN
MILOŠ UHER
HRDINA SNP
10. 9. 1944

 

Ján Gálik: Odboj a oslobodenie Myjavy, Myjava 1994

Kamerové systémy