Železničný tunel pod Polanou na trati Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom sa začal stavať v roku 1923, dokončený bol v roku 1927. Pomenovali ho po M. R. Štefánikovi, dlho bol najdlhším tunelom v Československu. Pri stavbe tunela zahynulo šesť robotníkov. Traja z nich (F. Gazdek, A. Pulec, J. Jattý) prišli o život 18. februára 1926 pri explózii dynamitu.
V roku 1927 pri tuneli zo strany Brestovca odhalili pamätník pripomínajúci stavbu Tunela generála Štefánika a mená mužov, ktorí zahynuli pri jeho budovaní. Od roku 1952, keď sa počas socializmu začalo zaznávať dielo M. R. Štefánika, tunel sa označoval prívlastkom Pod Poľanou. Až 27. októbra 1990 mu navrátili pôvodné pomenovanie pri opätovnom odhalení pomníka na brestovskej stanici.

TUNEL
GENERÁLA ŠTEFÁNIKA
VYBUDOVANÝ V ROKOCH 1923-1927
KEĎ BOL
PREZIDENTOM REPUBLIKY
T. G. MASARYK
MINISTRAMI ŽELEZNÍC:
J. STŘÍBRNÝ
Dr. E. FRANKE
R. BECHYNĚ
Dr. J. ŘÍHA
J. V. NAJMAN
PREDNOSTAMI ÚSTREDNEJ STAVEBNEJ SPRÁVY:
ING. Dr. V. ŠRÁMEK ING. J. ISERLE
ING. R. PAVLÍK
STAVBYVEDÚCIM:
ING. R. ZWIRNER
PODNIKATEĽOM:
ING. J. V. VELFLÍK

 

PRI STAVBE TUNELA ZAHYNULI:

IGNÁT VALENTIČ * 1866 + 1923
VÁCLAV HRUŠKA * 1896 + 1925
FRANT. GAZDEK * 1892 + 1926
JOSEF JATTY * 1892 + 1926
ALOIS PULEC * 1902 + 1926
LADISLAV BÍLÝ * 1902 + 1926

ČESŤ ICH PAMIATKE!

  

Miroslav Kožuch: Tunel Generála M. R. Štefánika (Pod Poľanou, Myjavský), 2. 11. 2002, in: www.rail.sk

Kamerové systémy