Na prístupe k Mohyle generála M. R. Štefánika na Bradle je na travertínovom podstavci mosadzná pamätná tabuľa, odhalená 28. októbra 1988 k 70. výročiu vzniku Československa.

Mohyla
bola postavená v rokoch 1927-1928
podľa projektu Národného umelca Dušana Jurkoviča.
Rozhodnutím Slovenskej národnej rady sa roku 1968
stala Národnou kultúrnou pamiatkou,
pripomínajúcou osobnosť Milana Rastislava Štefánika,
rodáka z Košarísk, vedca, politika a diplomata,
popredného predstaviteľa
československého zahraničného odboja
za Prvej svetovej vojny, ktorý sa zaslúžil o utvorenie
Československej republiky.

V období národnooslobodzovacieho boja
a Slovenského národného povstania niesli
meno M. R. Štefánika
Prvá československá brigáda, Druhá partizánska brigáda,
päť partizánskych oddielov a Pancierový vlak.

Táto tabuľa bola odhalená
28. 10. 1988
pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia
samostatného
československého štátu.

 

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy