Na prístupe k Mohyle generála M. R. Štefánika na Bradle je na travertínovom podstavci mosadzná pamätná tabuľa, odhalená 28. októbra 1988 k 70. výročiu vzniku Československa.

Mohyla
bola postavená v rokoch 1927-1928
podľa projektu Národného umelca Dušana Jurkoviča.
Rozhodnutím Slovenskej národnej rady sa roku 1968
stala Národnou kultúrnou pamiatkou,
pripomínajúcou osobnosť Milana Rastislava Štefánika,
rodáka z Košarísk, vedca, politika a diplomata,
popredného predstaviteľa
československého zahraničného odboja
za Prvej svetovej vojny, ktorý sa zaslúžil o utvorenie
Československej republiky.

V období národnooslobodzovacieho boja
a Slovenského národného povstania niesli
meno M. R. Štefánika
Prvá československá brigáda, Druhá partizánska brigáda,
päť partizánskych oddielov a Pancierový vlak.

Táto tabuľa bola odhalená
28. 10. 1988
pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia
samostatného
československého štátu.

 

Kamerové systémy