Myjavskí evanjelici začali 21. apríla 1784 budovať tolerančný chrám bez veže, ktorý vysvätili 8. novembra nasledujúceho roka. Už v roku 1847 si zaobstarali nové zvony, ktoré plánovali osadiť na zamýšľanú vežu, ktorú by pristavali ku kostolu. Jej stavbu zadali Františkovi Vogelovi z Hodonína. 16. mája 1854 posvätili jej základný kameň a v novembri 1855 bola kompletná veža vysvätená. V rokoch 1983-4 sa vykonala generálna oprava veže a v ďalšom roku sa opravila fasáda kostola.
V roku 2005 osadili vo vstupných priestoroch veže pamätnú tabuľu, ktorá pripomenula najvýznamnejšie roky v stavebnej histórii kostola. Rok 1785: dokončenie kostola, rok 1855: dokončenie veže, rok 1985: významná oprava kostola.

 

Ján Gálik: Myjava v obrazoch histórie, Myjava 2010, str.141

Kamerové systémy