Myjavskí evanjelici začali 21. apríla 1784 budovať tolerančný chrám bez veže, ktorý vysvätili 8. novembra nasledujúceho roka. Už v roku 1847 si zaobstarali nové zvony, ktoré plánovali osadiť na zamýšľanú vežu, ktorú by pristavali ku kostolu. Jej stavbu zadali Františkovi Vogelovi z Hodonína. 16. mája 1854 posvätili jej základný kameň a v novembri 1855 bola kompletná veža vysvätená. V rokoch 1983-4 sa vykonala generálna oprava veže a v ďalšom roku sa opravila fasáda kostola.
V roku 2005 osadili vo vstupných priestoroch veže pamätnú tabuľu, ktorá pripomenula najvýznamnejšie roky v stavebnej histórii kostola. Rok 1785: dokončenie kostola, rok 1855: dokončenie veže, rok 1985: významná oprava kostola.

 

Ján Gálik: Myjava v obrazoch histórie, Myjava 2010, str.141

Prvý hasičský spolok, Myjava
Karol Ľudovít Semian (1817 - 1891), Turá Lúka
Pavel Hajnóczy (1826 - 1893), Myjava
Obetiam holokaustu, Myjava
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava
SNR 1848 -  Anna Kolényová, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka
Pomník padlých, Turá Lúka
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka
Štefánikova mohyla - model, Myjava
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka
Peter Tvrdý  (1850  - 1935),  Myjava
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava
Daniel Krman ml. (1663 - 1740), Myjava
Kamerové systémy