Na cintoríne v blízkosti katolíckeho kostola zostala z obdobia 2. svetovej vojny zachovaná skupina vojnových hrobov. Na cintoríne bol pravdepodobne pochovaný aj partizán František Buk z Handlovej, príslušník Uhrovho oddielu. Skupina oddielu sa dostala do prestrelky 15. septembra 1945 s trestným komandom gardistov a nemeckých vojakov pátrajúcich po partizánoch. V boji okrem F. Buka padol aj český partizán. Nevedno, kde bol Bukov hrob a či nakoniec nebol exhumovaný rodičmi, ktorí ho tu hľadali v 50-tych rokoch.

Neznámy vojak

V malej vzdialenosti od nich je hrob neznámeho vojaka, ktorý dala obec v roku 2021 zrenovovať s dotáciou úradu vlády na rekonštrukciu vojnových hrobov. Dnes už nie sú známe okolnosti, kto bol pochovaný v tomto hrobe. Hrob neznámeho vojaka sme označili na mape. Miesto ostatných vojnových hrobov je v blízkosti hrobu Adama Cvajnigu, o ktorom píšeme osve.

Samuel Kubík

Nemecká hliadka 17. marca 1944 pri kontrole na kopanici Chalupy zastihla Samuela Kubíka (z kopanice Sychrov), ktorý tu bol na návšteve. Zastrelili ho, keď sa pred vojakmi snažil ukryť v stohu sena.

SAMUEL KUBIK
* 8. I. 1920 + 16. III. 1945
Padol v boji za vlasť.

Martin Konečník

Martin Konečník z Krajného - Matejovca sa 1. septembra 1944 pridal k partizánom Jána Reptu. Krátko pred oslobodením bol členom prepadovej skupiny vyslanej z Kyjeva, ktorej velil spravodajský dôstojník Daniel Sadloň. V trojčlennej hliadke podstúpil prestrelku pri osade Hlaváč (chotár Podkylavy) a s druhmi sa ukryl v lese. Pri následnom ostreľovaní Nemcami bol M. Konečník ranený a zomrel na druhý deň 7. apríla 1945. Druhovia mu v Krajnom vystrojili partizánsky pohreb.

MARTIN KONEČNÍK
* 27. 9. 1921
+ 7. 4. 1945
PADOL V BOJI ZA VLASŤ

Štefan Marko

Štefana Marka našli 21. septembra zastreleného v lese Mišie jarky. Popravili ho partizáni, lebo bol moskovským rozhlasom označený ako vykonávateľ popráv sovietskych vojakov a partizánov v čase pobytu Slovenskej armády na Ukrajine.

TU V PÁNU ODPOČÍVA
ŠTEFAN
MARKO
1919-1944
HOSPODINA V SÚŽENÍ
SVÉM VOLAL SEM
A VYSLIŠEL MNE

Štefan Lipták a Ján Bukovčan

Štefan Lipták a Ján Bukovčan boli pochovaní v jednom hrobe, zomreli v ten istý deň 15. apríla 1945, pravdepodobne nie na rovnakom mieste. V časti Doliny ich zastrelilo trestné komando gardistov a nemeckých vojakov hľadajúcich partizánov.

TU OČAKÁVA NA SLÁVNE
ZMRTVÝCH VSTÁNIE
ŠTEFAN
LIPTÁK
* 31. VIII. 1904,
+ 15. IX. 1944.
POKOJ PRACHU JEHO!
JÁN
BUKOVČAN
* 31. 8. 1900
+ 15. 9. 1944
ODPOČÍVAJ V POKOJI!

Pavol Plesník a Milan Boor

Pavol Plesník a Milan Boor boli učňami Taušovej továrne na Myjave. Na ceste z Myjavy domov 3. apríla 1945 na nich spustili paľbu ruské prieskumné lietadlá, mládenci na bicykloch boli pravdepodobne považovaní za podozrivé nepriateľské osoby.

Ján Babulic

Ján Babulic s ďalšími Krajňancami zadržali v hostinci lúpežného partizána Karla Glýra a rozhodli sa ho odovzdať partizánom Jána Reptu. Cestou sa Glýr pokúsil o útek a bol zastrelený. Na partizánskom súde na Ošmeku dal Jána Babulica zastreliť 27. novembra 1944 Anatolij Snežinskij, veliteľ partizánskej brigády Boženko, ktorý považoval Glýra za statočného partizána. Hrob Jána Babulica je od skupiny vojnových hrobov vzdialený asi tri desiatky metrov.

Ivan Gálik, Aprílové stretnutie seniorov JDS Krajné, in: Krajnianske noviny 2/2019, str. 12-13;
Ivan Gálik: Vojnové hroby na cintoríne v Krajnom, in: Krajnianske noviny 1/2021, str. 12-15

Kamerové systémy