Prvý slovenský hraný film Jánošík bol natočený v roku 1921. Podieľali sa na ňom rodáci z Brezovej Ján Závodný, Samuel Tvarožek, Vladimír Gustáv Šaško.

Ján Závodný (*1890) odišiel 18-ročný do USA. Pracoval ako stolár, uvádzač v kine, ktoré neskôr vlastnil. Zapájal sa do krajanského života hlavne v divadelníctve. Samuel Tvarožek (*1887) bol majiteľom firmy, ktorá v Chicagu predávala uhlie a prišiel za Závodným s nápadom natočiť film Jánošík. V roku 1920 potom založili s bratmi Siakeľovcami filmovú spoločnosť. Filmová spoločnosť natočila na Slovensku a v pražských ateliéroch film Jánošík. J. Závodný bol producentom filmu, peniaze získal predajom akcií spoločnosti, výnos z filmu náklady upisovateľov akcií nepokryl a filmová spoločnosť zanikla. Film bol nemý, bol natočený v dvoch kópiách, jeho slovenská verzia sa nezachovala. J. Závodný vlastnil americkú verziu so slovenskými titulkami, ktorú v roku 1970 priniesol na Slovensko a daroval Slovenskému filmovému ústavu. Vladimír Gustáv Šaško (*1875) bol klavirista a hudobný pedagóg. Hudobné vzdelanie získal v Budapešti a Chicagu. Pre premietanie filmu Jánošík v Chicagu zložil spolu so Samuelom Fajnorom sprievodnú hudbu.

Pamätná tabuľa v tvare zvitku filmového pásu, ktorá pripomína brezovských tvorcov filmu bola zhotovená už v roku 1982. Odhalená bola však až po zmene režimu 27. októbra 1990 na fasáde Národného domu Štefánikovho.

 

Ivan Ďurkovič: Pamätihodnosti Brezovej...., in: Brezová pod Bradlom (zost. Ján Michálek), Bratislava 1998, str. 401

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy