Tomáš Tvarožek pracoval od mladého veku ako bankový úradník na rôznych miestach. Už mal za sebou aj vyššie riadiace posty v iných bankách, keď prevzal funkciu vedúceho úradníka práve založenej Mestskej sporiteľne v Bratislave. Tá sa jeho pôsobenia prepracovala na vedúce postavenie medzi slovenskými sporiteľňami. Počas SNP bol členom SNR povereným organizovaním peňažníctva. Po vojne pripravoval menovú reformu.

Pamätná tabuľa venovaná Tomášovi Tvarožkovi je na jeho rodičovskom dome na Brezovej pod Bradlom. Venovali ju Brezovania žijúci v Bratislave (zaštitujúci sa ako Cech Tatarôv) v roku 1948.

 

Pomník slobody, Brezová pod Bradlom
SNP II., Brezová pod Bradlom - Dvoly
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom
Slovenské povstanie, Brezová pod Bradlom
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom
Štefan Fajnor (1844 - 1909), Brezová pod Bradlom
Ján Papánek (1896 - 1991), Brezová pod Bradlom
Kamerové systémy