Tomáš Tvarožek pracoval od mladého veku ako bankový úradník na rôznych miestach. Už mal za sebou aj vyššie riadiace posty v iných bankách, keď prevzal funkciu vedúceho úradníka práve založenej Mestskej sporiteľne v Bratislave. Tá sa jeho pôsobenia prepracovala na vedúce postavenie medzi slovenskými sporiteľňami. Počas SNP bol členom SNR povereným organizovaním peňažníctva. Po vojne pripravoval menovú reformu.

Pamätná tabuľa venovaná Tomášovi Tvarožkovi je na jeho rodičovskom dome na Brezovej pod Bradlom. Venovali ju Brezovania žijúci v Bratislave (zaštitujúci sa ako Cech Tatarôv) v roku 1948.

 

Kamerové systémy