Partizánska skupina Hurban pod velením Miloša Uhra sa aktivizovala s vyhlásením SNP, ale organizačne bola zabezpečená už od polovice roka 1944. Jej pôsobisko bolo pri Poriadí pod Javorinou. V tej dobe bol oddiel Hurban utáborený na troch miestach v Krajňanskej hore, v Hrušovských hájoch a v Krivosudoch (Šlahorová). Po bojových incidentoch zostal od 22. septembra vhodným miestom len tábor v Krivosudoch a to až do 13. októbra, keď ho prepadli Nemci. V tom čase sa do oblasti Javoriny presunul výsadkový oddiel I. D. Dibrovu s poverením ústredného partizánskeho štábu v Kyjeve organizovať partizánov na západnom Slovensku. Dibrova začiatkom októbra navštívil tábor v Krivosudoch a 6. októbra sa na Hlavine U Gregorov konalo stretnutie partizánskych veliteľov. Stretli sa tu Dibrova, Uher, Ján Repta (Brezová pod Bradlom) a Teodor Pola (veliteľ partizánskej brigády Jána Žižku v Turci; zisťoval pri Javorine možnosti prechodu na Moravu). Stretnutie zorganizoval ilegálny komunistický pracovník František Lipka. Dohodli sa na utvorení 2. partizánskej brigády J. V. Stalina. Jej veliteľom sa stal Dibrova, podriadil sa mu Uher a dočasne aj Repta. Z 13. na 14. októbra Dibrova zahynul a jadro brigády s novým veliteľom Jozefom Brunovským 26. októbra odišlo k Považskej Bystrici. Partizáni oddielu Hurban zostali, ale boli naďalej súčasťou brigády. M. Uher oddiel Hurban viedol až do 27. februára 1945, keď padol v krvavom boji pri Cetune. Rozkazom veliteľa brigády sa po jeho smrti oddiel premenoval jeho menom a novým veliteľom sa stal Martin Kavický.
V roku 1985 bol na mieste tábora partizánov v Krivosudoch vybudovaný pamätník venovaný partizánom M. Uhra a I. D. Dibrovu. Repliky partizánskych bunkrov tábora vybudovali z podnetu M. Kavického, ktorý tu v roku 1944 organizoval ich stavbu ako veliteľ partizánskej čaty.

NA TOMTO MIESTE MAL TÁBOR V ROKU 1944
PARTIZÁNSKY ODDIEL KPT. MILOŠA UHRA

TU BOLA 6. OKTÓBRA 1944 ZALOŽENÁ
DRUHÁ STALINOVA PARTIZÁNSKA BRIGÁDA
POD VELENÍM
PPLK. IĽJU DANIELOVIČA DIBROVA
1986

 

Ján Gálik: Odboj a oslobodenie Myjavy, Myjava 1994

Kamerové systémy